27 Ağustos 2008 Çarşamba

Windows NT user or group 'domain\name' not found. Check the name again

SSP oluşturulurken karşılaşılan “Windows NT user or group 'domain\name' not found. Check the name again“ hatası ile ilgili yapılanlar.

 • User’a yetki verildi.
  stsadm.exe –o updatefarmcredentials –userlogin -password
  iisreset /noforce
 • Tüm Applicationlar silindi.
 • Tüm SSPler silindi.
  stsadm –o deletespp –title yourSSPnamehere
 • Yeni Wep Application oluşturuldu.
 • Yeni SSP kuruldu


Yapılan bu adımlardan sonra aynı hata[1] alınmaya devam etti.Bunun üzerine


 • Oluşturulan Application ve SSP leri Database leri ile birlikte silindi.
 • SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard[2] çalıştırıldı.
 • “Disconnect form this server farm” seçilerek kullanılan farm disconnect edildi.
 • Yeni bir server farm oluşturuldu.DOMAIN adının yazılacağı heryerde DOMAIN adı büyük harflerle yazıldı ! (Önemli)
 • Servisler başlatıldı.
 • SSP oluşturuldu.
 • Başarıyla tamamlandı !

Unutulmaması hatta alışkanlık haline getirilmesi gereken nokta :
DOMAIN isimlerinin case sensitive[3] olduğu bu nedenle herzaman büyük harfler ile yazılması.

[1] :

Event ID : 7888

A runtime exception was detected. Details follow.

Message: Windows NT user or group 'domain\name' not found. Check the name again.


Techinal Details:

System.Data.SqlClient.SqlException: Windows NT user or group 'domain\name' not found. Check the name again.

at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)

at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)

at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)

at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)

at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)

at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)

at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)

at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)

at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()

at Microsoft.Office.Server.Data.SqlSession.ExecuteNonQuery(SqlCommand command)

at Microsoft.Office.Server.Data.SqlServerManager.GrantLogin(String user)

at Microsoft.Office.Server.Administration.SharedDatabase.Microsoft.Office.Server.Administration.ISharedAccessControl.SetAccessControl(SharedComponentSecurity security)

at Microsoft.Office.Server.Search.Administration.SearchAdminUtils.GrantAccessToAccount(String username, ISharedAccessControl sharedAccessControl)

at Microsoft.Office.Server.Search.Administration.SearchSharedApplication.Install()

at Microsoft.Office.Server.Administration.SharedResourceProvider.ProvisionApplications(SharedComponentSecurity sharedApplicationSecurity)

at Microsoft.Office.Server.Administration.SharedResourceProvider.Microsoft.Office.Server.Administration.ISharedComponent.Install()

at Microsoft.Office.Server.Administration.SharedResourceProvider.Provision()

For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

[2] :

start -> run -> AllPrograms -> Microsoft Office Server -> SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard

[3] :

Büyük – küçük harf duyarlılığı vardır anlamındadır.İngilizce’de “hassas bir durum” anlamındadır.
Tersi ise case insensitive’dir.Büyük – küçük harf farketmez.