4 Mayıs 2010 Salı

Windows 7 üzerine Sharepoint 2010 rtm kurulumu

Sharepoint 2010 ile gelen güzelliklerden en dikkat çekenlerden birisi olan windows 7 işletim sistemi üzerine sharepoint 2010 kurulumunu yapabiliyor olmamız ve geliştirmelerimizi windows 7 üzerinde yapabiliyor olmamızdır.
Moss 2007 ile geliştirmelerimizi server 2003 veya server 2008 üzerinde yapabiliyorken Sharepoint 2010 ile birlikte windows 7 üzerinde de geliştirme yapabileceğiz.

Aşağıda kurulum adımlarını geçtikten sonra Sharepoint 2010 rtm'i windows7 işletim sistemi üzerinde çalıştırabiliriz. Unutmamamız gereken bir konu var ki o da yalnızca geliştirme yapabilmek için Sharepoint 2010'u windows7 üzerine kuruyoruz.

1 - WCF Hotfix for Microsoft Windows (Windows6.1-KB976462-v2-x64.msu) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=166231
2 - ADO.NET Data Services Update (Windows6.1-KB976127-v6-x64.msu) - http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=79d7f6f8-d6e9-4b8c-8640-17f89452148e&displaylang=en

Yukarıdaki dosyaları indirip kurduktan sonra SharePoint 2010 kurulumundan önce Sp2010'un ihtiyaç duyduğu kurulumları da yapıyoruz...

3 - Sharepoint 2010 kurulumunu yapacağımız dosya iso dosyası ise içerisindeki dosyaları c:\SharePointFiles içerisine kopyalıyoruz. Exe ise Command Prompt ile exenin içerisindeki dosyaları çıkartıyoruz.
c:\SharePointFiles\OfficeServer /extract:c:\SharePointFiles

4 - c:\SharePointFiles\files\Setup\config.xml içerisinde
<configuration>
tagı içerisine
<Setting Id="AllowWindowsClientInstall" Value="True"/>
ekledikten sonra dosyayı kaydediyoruz. Yukarıdaki şekilde aynen ekleme yapmalyız çünkü configuration dosyasında büyük harf küçük harf ayırımı bulunmakta.

5 - Microsoft FilterPack 2.0 Beta - Command Prompt u açıp c:\SharePointFiles\PrerequisiteInstallerFiles\FilterPack\FilterPack.msi yazıyoruz.

6 - Microsoft Sync Framework (Synchronization.msi) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=141237

7 - SQL Server Native Client (sqlncli.msi) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=123718

8 - Windows Identity Foundation (Windows6.1-KB974405-x64.msu) - http://support.microsoft.com/kb/974405

9 - Chart Controls (MSChart.exe) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122517

10 - SQL Server Analysis Services - ADOMD.Net (SQLSERVER2008_ASADOMD10.msi) -
http://download.microsoft.com/download/A/D/0/AD021EF1-9CBC-4D11-AB51-6A65019D4706/SQLSERVER2008_ASADOMD10.msi

6, 7, 8, 9 ve 10. adımları sırasıyla kurduktan sonra Windows Featurelarından IIS hizmetini açıyoruz.

11 -
start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;
IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;
IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;
IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-HealthAndDiagnostics;
IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ManagementScriptingTools;
IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;
IIS-RequestFiltering;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;
IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementConsole;IIS-IIS6ManagementCompatibility;
IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;
WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;WCF-HTTP-Activation;
WCF-NonHTTP-Activation
Yukarıdaki komutu kopyalayıp Command Prompt'da çalıştırıyoruz. Komutu yapıştırmadan önce tüm komutun tek satırda olmasına dikkat ediniz!

12 - 11. adımdaki işlem bittikten sonra bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. Aşağıdaki fotolardaki gibi ilgili yerler aktif duruma geçtiğini kontrol edebiliriz.

13 - Sharepoint 2010 kurulumu başlatıyoruz. Kurulum bittikten sonra Configuration Wizard çalıştırmıyoruz!!!

14 - Sql Server Cumulative Update 2 geçiyoruz. (SQLServer2008-KB970315-x64.exe)

15 - Configuration Wizard başlatıyoruz.

Daha detaylı bilgi için http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee554869%28office.14%29.aspx
adresini ziyaret edebilirsiniz.