4 Mayıs 2010 Salı

Windows 7 üzerine Sharepoint 2010 rtm kurulumu

Sharepoint 2010 ile gelen güzelliklerden en dikkat çekenlerden birisi olan windows 7 işletim sistemi üzerine sharepoint 2010 kurulumunu yapabiliyor olmamız ve geliştirmelerimizi windows 7 üzerinde yapabiliyor olmamızdır.
Moss 2007 ile geliştirmelerimizi server 2003 veya server 2008 üzerinde yapabiliyorken Sharepoint 2010 ile birlikte windows 7 üzerinde de geliştirme yapabileceğiz.

Aşağıda kurulum adımlarını geçtikten sonra Sharepoint 2010 rtm'i windows7 işletim sistemi üzerinde çalıştırabiliriz. Unutmamamız gereken bir konu var ki o da yalnızca geliştirme yapabilmek için Sharepoint 2010'u windows7 üzerine kuruyoruz.

1 - WCF Hotfix for Microsoft Windows (Windows6.1-KB976462-v2-x64.msu) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=166231
2 - ADO.NET Data Services Update (Windows6.1-KB976127-v6-x64.msu) - http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=79d7f6f8-d6e9-4b8c-8640-17f89452148e&displaylang=en

Yukarıdaki dosyaları indirip kurduktan sonra SharePoint 2010 kurulumundan önce Sp2010'un ihtiyaç duyduğu kurulumları da yapıyoruz...

3 - Sharepoint 2010 kurulumunu yapacağımız dosya iso dosyası ise içerisindeki dosyaları c:\SharePointFiles içerisine kopyalıyoruz. Exe ise Command Prompt ile exenin içerisindeki dosyaları çıkartıyoruz.
c:\SharePointFiles\OfficeServer /extract:c:\SharePointFiles

4 - c:\SharePointFiles\files\Setup\config.xml içerisinde
<configuration>
tagı içerisine
<Setting Id="AllowWindowsClientInstall" Value="True"/>
ekledikten sonra dosyayı kaydediyoruz. Yukarıdaki şekilde aynen ekleme yapmalyız çünkü configuration dosyasında büyük harf küçük harf ayırımı bulunmakta.

5 - Microsoft FilterPack 2.0 Beta - Command Prompt u açıp c:\SharePointFiles\PrerequisiteInstallerFiles\FilterPack\FilterPack.msi yazıyoruz.

6 - Microsoft Sync Framework (Synchronization.msi) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=141237

7 - SQL Server Native Client (sqlncli.msi) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=123718

8 - Windows Identity Foundation (Windows6.1-KB974405-x64.msu) - http://support.microsoft.com/kb/974405

9 - Chart Controls (MSChart.exe) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122517

10 - SQL Server Analysis Services - ADOMD.Net (SQLSERVER2008_ASADOMD10.msi) -
http://download.microsoft.com/download/A/D/0/AD021EF1-9CBC-4D11-AB51-6A65019D4706/SQLSERVER2008_ASADOMD10.msi

6, 7, 8, 9 ve 10. adımları sırasıyla kurduktan sonra Windows Featurelarından IIS hizmetini açıyoruz.

11 -
start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;
IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;
IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;
IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-HealthAndDiagnostics;
IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ManagementScriptingTools;
IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;
IIS-RequestFiltering;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;
IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementConsole;IIS-IIS6ManagementCompatibility;
IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;
WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;WCF-HTTP-Activation;
WCF-NonHTTP-Activation
Yukarıdaki komutu kopyalayıp Command Prompt'da çalıştırıyoruz. Komutu yapıştırmadan önce tüm komutun tek satırda olmasına dikkat ediniz!

12 - 11. adımdaki işlem bittikten sonra bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. Aşağıdaki fotolardaki gibi ilgili yerler aktif duruma geçtiğini kontrol edebiliriz.

13 - Sharepoint 2010 kurulumu başlatıyoruz. Kurulum bittikten sonra Configuration Wizard çalıştırmıyoruz!!!

14 - Sql Server Cumulative Update 2 geçiyoruz. (SQLServer2008-KB970315-x64.exe)

15 - Configuration Wizard başlatıyoruz.

Daha detaylı bilgi için http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee554869%28office.14%29.aspx
adresini ziyaret edebilirsiniz.

1 yorum:

sharepoint danışmanlığı dedi ki...

Pek çok iş zekası projesinde başlarken veriambarına paralel olarak mevcut yapının SharePoint'te bütüncül olarak oluşturulması fayda sağlayacaktır. Bir yandan sistemin müşterileri bütüncül bir yapıya kavuştukları izlenimini taşırken, siz arka planda çalışmaya devam ederek veri ambarı katmanında gerçekten bütüncül bir sisteme doğru ilerleyebilirsiniz.

Sharepoint danışmanlık hizmeti verdiğimiz sharepoint projelerine bu şekilde yaklaşıyoruz.