12 Mart 2009 Perşembe

Xsl Date Format


Content Query Web Part(CQWP) kod veya custom webpart yazmadan, oluşturduğumuz Liste'lerdeki öğeleri göstermek için kullandığımız webpart'dır.

CQWP görselliği ayarlamak için;
Sharepoint Designer XSL Style Sheets altında yer alan ItemStyle.xsl içerisindeki xsl:template'ler


CQWP edit modda aşağıdaki gibi listelenmektedir.

Listeleme şeklimizi kendi istediğiz şekilde değiştirebiliriz.
ItemStyle.xsl'e kendi görselliğimize uygun olacak şekilde yazabiliriz.

xsl:template'in name alanına kendi template adımızı yazıyoruz.
Bu ad CQWP edit modda Presentation tabı, Styles başlığı altında Item style DropDownList'inde gözükecektir.

yukarıda kısaca CQWP'dan bahsettim.

Gelelim konumuz olan DateFormat'a.
Xsl içerisinde

<xsl:value-of disable-output-escaping="no" select="ddwrt:FormatDate(string(@Created), 1055, 5)" />

tagı ile Created öğemizi istediğimiz formatda gösterebiliyoruz.

xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime"

namespacemizi xsl dosyamıza ekliyoruz.

Ayrıca 1055 Locale ID (LCID) Türkçe'dir ve Türkçe tarih formatını göstermektedir.
Dil ayarlarınız Türkçe olsa dahi 1055 yazmak zorundayız.
Diğer Local ID'leri bu linkten bulabilirsiniz.yaralandığım blog adresi : Sharepoint Tips And Tricks


Hiç yorum yok: