25 Ocak 2010 Pazartesi

Microsoft.SharePoint.Linq ScopeToFolder

Linq to Sharepoint ile gelen kolaylıklardan bir tanesi de
oluşturduğumuz Listenin itemlarına ve Listenin altındaki klasörlerin içerisindeki itemların hepsini bir arada kolaylıkla getirebilmemizdir.

Microsoft.SharePoint.Linq namespacesi altında ScopeToFolder methoduna göndereceğimiz klasör linki ve recursive parametleri ile bunu kolaylıkla sağlayabilmekteyiz.

Yukarı bahsettiğim konuya ait aşağıda örnek kod parçası bulunmaktadır.

string webUrl = SPContext.Current.Web.Url;
Entities.EntitiesDataContext dataContext = new Entities.EntitiesDataContext(webUrl);

var haberler = from haberListesi in dataContext.Haberler.ScopeToFolder("/sites/adil/Lists/Haberler", true)
select haberListesi;

Repeater1.DataSource = haberler.ToList();
Repeater1.DataBind();

Haberler listemizde subfolderları ile birlikte bütün itemları listelemiş olduk.


Hiç yorum yok: