15 Mart 2010 Pazartesi

Exchange Web Services (EWS) ile kullanıcının maillerini okuma


aşağıdaki kod ile litwareinc.com da hesabı buluna Adil'in
Inbox'ndaki emaillerin başlıklarını listeliyoruz.

private void GetEmails()
{
ExchangeService service = new ExchangeService(ExchangeVersion.Exchange2007_SP1);

ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback =
delegate(Object obj, X509Certificate certificate,
X509Chain chain, SslPolicyErrors errors)
{
return true;
};
System.Net.WebProxy proxyObject = new System.Net.WebProxy();
proxyObject.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials;
service.Url = new Uri("https://domain/ews/exchange.asmx");
service.UseDefaultCredentials = true;
Mailbox mb = new Mailbox("Adil@litwareinc.com");
FolderId fid1 = new FolderId(WellKnownFolderName.Inbox, mb);
FindItemsResults<Item> findResults = service.FindItems(fid1,
new ItemView(int.MaxValue));
foreach (var item in findResults)
Response.Write(item.Subject + "<br />");

}


1 yorum:

Adsız dedi ki...

Okunmamış mail sayısını nasıl bulabiliriz acaba? Bununla ilgili bir özellik varmıdır?