29 Temmuz 2011 Cuma

Delay Activity Timeout Duration

İş akışı geliştirirken akışın belli bir yerinde bekletilmesi gerektiğinde "Delay Activity" kullanırız.
Akış belli bir süre bekletildikten sonra devam eder. Bekleme süresini aşağıdaki kod parçası ile belirtebiliriz.
public TimeSpan delayActivity1_TimeoutDuration = default(System.TimeSpan);
private void delayActivity1_InitializeTimeoutDuration(object sender, EventArgs e)
{
    DateTime before = DateTime.Now;
    DateTime after = DateTime.Now.AddDays(1);
    TimeSpan delta = after.Subtract(before);
    delayActivity1_TimeoutDuration = delta;
    delayActivity1.TimeoutDuration = delayActivity1_TimeoutDuration;
}

Hiç yorum yok: