22 Eylül 2010 Çarşamba

Debugging Linq

Linq sorguları yazarken yaşadığmız en büyük sıkıntı debug işlemi yaparken breakpointin sorgu içerisine girmemesi ve bu nedenle  düzgün testini yapamayışımız olmuştur.

Ancak sorgudaki kısmı yeni bir method içerine alarak sorgu içerisindeki verilerin kontrolü yapabilmekteyiz.

var customers = from customerList in dataContext.Customers
                where customerList.Title.StartsWith("M") == true
                select customerList;

Yukarıdaki sorguyu debug ederken kontrol edemiyorken

var customers from customerList in dataContext.Customers
                where IsStartingWith(customerList,"M")
                select customerList;

private bool IsStartingWith(CustomerItem customerListstring value)
{
    return customerList.Title.StartsWith(value) == true;
}

Yeni bir method ile kontrol edebiliyoruz artık.

Hiç yorum yok: